Contoh SWOT Anaylsis

Analisis SWOT adalah titik permulaan untuk perancangan strategik. Juga dikenali sebagai analisis situasi, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan bersepadu mengenai faktor dalaman dan luaran utama yang akan mempengaruhi kejayaannya. Kekuatan dan kelemahan dapat dikendalikan oleh firma, sementara peluang dan ancaman timbul dari persekitaran perniagaan luar.

Kekuatan

Analisis SWOT menarik perhatian para pembuat keputusan kepada kekuatan dalaman yang dapat dipromosikan dan dibangunkan, seperti ciri-ciri pekerja atau kualiti peralatan. Sebagai contoh, cadangan SWOT untuk hotel dengan tenaga kerja pelbagai bahasa adalah untuk memperluas pemasaran antarabangsa. Sebuah syarikat pembuatan dengan jentera yang baru ditingkatkan akan berada dalam kedudukan yang baik untuk meningkatkan pengeluaran dan mempromosikan kelebihan canggihnya. Selain itu, SWOT dapat menunjukkan bagaimana kekuatan tertentu, seperti imej jenama yang kuat, dapat membantu mengurangkan kelemahan, seperti harga yang tinggi.

Kelemahan

Kelemahan adalah masalah dalaman yang boleh disebabkan oleh banyak jenis pengurusan atau pemasaran yang salah. Analisis SWOT yang menyeluruh tidak hanya menunjukkan dan menerangkan masalah ini, tetapi juga mengukur kemungkinan menyelesaikannya dan mengesyorkan penyelesaian. Sebagai contoh, kelemahan kemudahan gudang yang tidak mencukupi dapat diatasi dengan mudah dengan menyewa ruang tambahan. Tetapi kekurangan yang lebih kompleks seperti perolehan pengurusan tinggi, proses pembuatan yang ketinggalan zaman atau permodalan yang buruk mungkin menimbulkan halangan serius untuk pertumbuhan jangka panjang.

Peluang

Analisis SWOT juga mengenal pasti kekuatan dalam iklim perniagaan dan ekonomi umum yang dapat mewujudkan peluang baru atau menunjukkan keperluan untuk mengalokasikan semula sumber daya. Kekuatan ini tidak dapat dikendalikan oleh syarikat, tetapi cukup penting untuk menjamin pemantauan yang teliti. Semasa ledakan ekonomi, misalnya, SWOT mungkin mengesyorkan memperluas pengedaran atau mengalihkan dana dari promosi penjualan berorientasikan diskaun menjadi iklan. Kematian pesaing utama mungkin merupakan peluang untuk memilih pelanggan atau vendornya.

Ancaman

Tanpa mengira kekuatannya, setiap firma menghadapi kekuatan buruk yang timbul dari persekitaran luaran. Ancaman ini dapat mempengaruhi semua perusahaan perniagaan, seperti kemerosotan ekonomi, atau hanya dalam satu industri, seperti peraturan pemerintah baru. Analisis SWOT menilai keseriusan pelbagai ancaman dan mengenal pasti cara untuk mengelakkannya, jika mungkin. Sebagai contoh, cadangan SWOT yang biasa dilakukan adalah untuk menyewa pelobi yang berpengalaman dalam memerangi undang-undang tertentu. Sebagai alternatif, analisis mungkin menunjukkan bahawa sudah waktunya untuk menjatuhkan barisan produk yang sangat terkawal dan tidak menguntungkan.