Bagaimana Melatih Dalam Pelan Kesinambungan Perniagaan

Pelan kesinambungan perniagaan memberikan perincian mengenai bagaimana pulih dari bencana. Ini termasuk maklumat perancangan untuk mengendalikan kemudahan perniagaan, pekerja dan infrastruktur teknologi maklumat anda sekiranya berlaku kecemasan. Berkomunikasi secara berkesan sebagai tindak balas kepada krisis semula jadi atau buatan manusia dengan bersiap sedia. Untuk terus menjalankan perniagaan anda atau memulihkan operasi dengan cepat, pastikan kakitangan anda dapat melaksanakan rancangan tersebut. Jadualkan latihan latihan dalam rancangan kesinambungan perniagaan anda untuk memaksimumkan kesedaran. Tiga jenis latihan (tinjauan rancangan, aktiviti bermain peranan dan jalan kering simulasi) mengesahkan rancangan kesinambungan perniagaan anda. Rancang untuk menjalankan acara latihan sekurang-kurangnya sekali setahun atau lebih jika keadaan perniagaan anda berubah lebih kerap.

1

Sebarkan rancangan kesinambungan perniagaan anda, yang disediakan dengan menggunakan standard seperti yang tersedia dari Institut Piawaian dan Teknologi Nasional, di seluruh organisasi anda. Minta pekerja membaca dokumen dan mencari kesilapan, komponen yang hilang dan ketidakkonsistenan semasa mereka mengetahui rancangannya. Selain dapat mengenal pasti dan skop rancangan anda, pekerja anda juga harus dapat menilai kesan bencana terhadap pekerjaan mereka. Memastikan pekerja anda dapat memenuhi syarat kewangan dari peristiwa yang merosakkan turut menyumbang kepada rancangan pengurusan risiko syarikat anda secara keseluruhan.

2

Pastikan setiap pekerja bersedia untuk bertindak dengan tepat dengan menjadualkan sesi latihan, yang merangkumi aktiviti bermain peranan. Benarkan pekerja menunjukkan sama ada mereka mengetahui tugas mereka sekiranya berlaku kecemasan. Senario main peranan harus merangkumi pencegahan kejadian, penemuan masalah dan pembetulan masalah.

3

Simulasikan bencana untuk menguji kemampuan syarikat anda untuk bertindak balas. Acara ini boleh dijadualkan atau dilancarkan sebagai kejutan. Buat senario realistik yang tidak terlalu sukar atau tidak terlalu sederhana. Dengan benar-benar berusaha untuk berpindah ke lokasi alternatif, menggunakan peralatan sandaran dan melaksanakan prosedur pemulihan bencana, anda dapat menentukan kesediaan organisasi anda. Simulasi juga mengungkap kekurangan dalam rancangan anda dan kemampuan sebenar anda untuk memenuhi objektif pemulihan anda.

4

Mendokumentasikan hasil latihan syarikat anda dan memasukkan perubahan yang sesuai ke dalam rancangan kesinambungan perniagaan anda. Ini memastikan kejayaan jangka panjang syarikat anda.