Jenis Analisis Penyata Kewangan Korporat

Keupayaan syarikat untuk menghasilkan penyata kewangan yang tepat sangat mustahak untuk bertahan. Banyak pihak yang berminat, bukan hanya pemilik syarikat, bergantung pada maklumat mengenai wang yang masuk dan keluar dari perniagaan untuk menentukan daya tarikannya. Jurubank membandingkan penyata kewangan dari tahun ke tahun untuk memutuskan sama ada akan meminjamkan wang perniagaan, dan pelabur mengkaji perkara yang sama untuk membantu mereka membuat keputusan mengenai membeli stok. Pemilik, jurubank dan pelabur bergantung pada beberapa kaedah analisis penyata kewangan untuk membantu mereka menentukan tahap kesihatan syarikat.

Analisis nisbah

Menganalisis nisbah kewangan membantu perniagaan dan pelabur yang berpotensi membandingkan prestasi perniagaan dengan cepat berbanding masa lalu atau dengan pesaing. Jenis nisbah biasa adalah nisbah kecairan, kecekapan dan kecekapan. Nisbah kecairan mengukur kemampuan syarikat untuk menampung perbelanjaan yang akan datang. Yang paling biasa, nisbah semasa dan nisbah cepat, berdasarkan kunci kira-kira. Nisbah semasa - jumlah aset semasa dibahagikan dengan jumlah liabiliti semasa - memberitahu sekiranya perniagaan mempunyai aset yang mencukupi untuk memenuhi jadual pembayaran hutang. Nisbah pantas hanya melihat aset paling cair syarikat, yang paling hampir dengan wang tunai, dan membandingkannya dengan liabiliti semasa untuk menunjukkan sama ada perniagaan dapat memenuhi kewajipan dalam keadaan buruk. Nisbah kesolvenan mengukur kestabilan kewangan syarikat. Sebagai contoh,nisbah hutang kepada nilai memberikan jumlah liabiliti dibahagi dengan nilai bersih; semakin tinggi nisbahnya, semakin kurang pelarut syarikat, kerana hutangnya melebihi ekuiti pemiliknya. Nisbah kecekapan mengambil maklumat dari kunci kira-kira dan penyata pendapatan untuk mengukur kecekapan penggunaan aset syarikat oleh pengurusan. Contohnya ialah seberapa cepat inventori dijual dan diganti, seberapa cepat penerimaan akaun dikumpulkan dan seberapa cepat akaun yang dibayar dibayar.seberapa cepat hutang piutang dikumpulkan dan seberapa cepat akaun terhutang dibayar.seberapa cepat hutang piutang dikumpulkan dan seberapa cepat akaun terhutang dibayar.

Analisis menegak

Analisis menegak, kadang-kadang disebut analisis nisbah ukuran biasa, berguna untuk kunci kira-kira atau penyata pendapatan. Setiap item baris pada penyata dikira sebagai peratusan dari jumlah keseluruhan, menjadikan perbandingan antara kategori atau jangka masa menjadi mudah. Sebagai contoh, pada penyata pendapatan setiap jumlah item baris akan dinyatakan sebagai peratusan dari jumlah pendapatan.

Analisis Mendatar

Analisis mendatar membantu membandingkan jumlah item baris sepanjang tahun fiskal atau bulan yang berbeza dalam setahun. Jumlah boleh ditunjukkan dalam dolar atau peratusan sebenar. Format ini memudahkan untuk melihat tingkah laku kategori individu, seperti pendapatan atau perbelanjaan, dari masa ke masa. Orang yang menganalisis maklumat dapat melihat apakah kategori berubah lebih cepat atau lebih lambat daripada item baris lain.

Analisis Unjuran

Unjuran adalah ramalan tentang apa yang difikirkan oleh pengurusan seperti penyata pendapatan dan kunci kira-kira syarikat pada masa akan datang. Unjuran membantu pengurusan membuat keputusan mengenai tempat meletakkan sumber. Mereka juga membantu orang luar, seperti bankir, memutuskan apakah aliran tunai masa depan syarikat akan cukup untuk membayar pinjaman, misalnya. Unjuran disusun dalam format yang sama seperti penyata kewangan sejarah; mereka berbeza kerana mereka adalah untuk tahun fiskal yang akan datang atau tempoh sementara masa depan dalam tahun di mana ia disiapkan.