Sistem Pengurusan Rangkaian dalam Perniagaan Kecil

Apabila perniagaan mempunyai lebih daripada satu komputer yang terhubung ke Internet, satu sama lain atau ke peralatan pejabat, ia mempunyai rangkaian. Walaupun ada yang mengaitkan keperluan untuk memiliki sistem pengurusan jaringan dengan perniagaan besar, perniagaan kecil juga mendapat manfaat dari perkhidmatan tersebut untuk mendapatkan kemas kini perangkat dan perisian terbaru, memantau kesihatan perangkat dan memastikan keamanan.

Mengambil Staf IT berbanding Perkhidmatan Kontrak

Untuk memiliki sistem pengurusan rangkaian, pemilik perniagaan tidak semestinya perlu mengambil pekerja sambilan atau sepenuh masa, terutama jika keperluan IT minimum. Mempekerjakan kakitangan mungkin bermanfaat sekiranya perniagaan kecil bergantung pada Internet atau laman web untuk menjana pendapatan atau mempunyai sebilangan besar peranti komputer dan peralatan elektronik di rangkaian yang sentiasa memerlukan pemantauan dan mempunyai kaedah kewangan untuk menambahkan kakitangan tambahan ke dalam daftar gaji . Jika tidak, perniagaan kecil mungkin mendapati perkhidmatan profesional IT yang dikontrak lebih menjimatkan. Ini benar terutamanya jika pemilik perniagaan menggunakan perkhidmatan agensi kepegawaian yang menyediakan seseorang yang pakar dalam jenis rangkaian yang digunakan syarikat atau jenis penyelesaian IT yang diperlukannya.

Persembahan

Sistem pengurusan rangkaian yang betul memerlukan perancangan untuk memastikan prestasinya. Pengurusan prestasi harus merangkumi melakukan inventori berterusan rangkaian, mencegah dan menghilangkan kemacetan atau ketidakcekapan rangkaian dan menggunakan protokol rangkaian yang tepat untuk perkhidmatan tertentu dalam rangkaian. Protokol seperti itu membantu mewujudkan hierarki rangkaian, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam rangkaian, serta mengumpulkan dan menganalisis data.

Kebolehpercayaan

Penting bagi perniagaan kecil untuk memastikan rangkaiannya sentiasa tersedia untuk pengguna dan bertindak balas dengan betul terhadap kerosakan. Pengguna boleh merangkumi pekerja, pelanggan dan calon pelanggan; oleh itu, mungkin menjadikan pengurusan rangkaian salah satu komponen penting yang dapat mempengaruhi hubungan masyarakat secara positif atau negatif. Sekiranya rangkaian perniagaan kecil terganggu kerana pengurusan yang lemah, kakitangan mungkin tidak dapat melaksanakan tugas yang diperlukan dari mereka atau membantu pelanggan dengan secukupnya. Sebaliknya, jika syarikat mempunyai laman web yang tidak berfungsi dengan baik, ini dapat menyebabkan pelanggan dan calon pelanggan menggunakan perkhidmatan syarikat yang laman webnya berfungsi dengan baik.

Keselamatan

Pelanggaran keselamatan rangkaian boleh sama merosakkannya, jika tidak lebih, seperti mengganggu penceroboh dalam perniagaan setelah berjam-jam, terutama untuk reputasinya. Sistem pengurusan rangkaian untuk perniagaan kecil di industri mana pun harus mempunyai sistem keamanan yang dapat mencegah pengguna yang tidak sah --- di dalam atau di luar laman web --- dari meretas sistem yang mengandungi maklumat sensitif mengenai syarikat dan pelanggannya.