Bagaimana Mengembangkan Program Insentif Berpasukan untuk Jururawat

Program insentif pasukan dapat mendorong dan memberi inspirasi kepada pasukan untuk meningkatkan prestasi mereka dan mencapai hasil yang lebih besar dari kerjasama. Jururawat sering bekerja dalam pasukan di hospital dan kemudahan penjagaan kesihatan yang lain. Oleh kerana jururawat sering menjadi kontak pertama dengan pesakit di ruang pemeriksaan, pengurus hospital berpeluang menggunakan insentif pasukan untuk meningkatkan pengalaman pesakit. Merancang insentif pasukan memerlukan pendekatan yang berbeza daripada insentif individu, walaupun individu akhirnya terpengaruh dengan hasilnya. Memahami bagaimana mengembangkan program insentif pasukan yang berkesan untuk jururawat adalah langkah pertama untuk meletakkan program sedemikian untuk berfungsi di organisasi anda.

Tentukan Objektif Anda

Tentukan objektif organisasi yang mendorong anda membuat program insentif. Program insentif berpasukan paling efektif apabila secara langsung terkait dengan tujuan strategis rumah sakit, kerana dapat berfungsi untuk menyelaraskan keputusan dan tindakan jururawat dengan objektif operasi pengurus. Anda mungkin mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengalaman pesakit, misalnya, atau mengurangkan kos operasi yang tidak perlu. Kaitkan objektif anda menjadi hasil yang dapat diukur agar perniagaan dapat memaksimumkan keberkesanan insentif anda.

Tentukan Matlamat Pasukan

Buat satu set matlamat yang sesuai dengan objektif strategik anda. Pertimbangkan tindakan apa yang diperlukan untuk mencapai objektif anda, dan rancang matlamat pasukan di sekitar tindakan tersebut. Untuk menjadikan matlamat lebih dapat dicapai, rancanglah agar menjadi spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan terikat dengan waktu. Sekiranya tujuan anda adalah untuk meningkatkan pengalaman pesakit, misalnya, anda mungkin menetapkan matlamat yang berkaitan dengan peningkatan skor rata-rata pada tinjauan kepuasan pesakit atau mengurangkan masa yang diperlukan untuk menjalani pemeriksaan pesakit di bilik peperiksaan sebelum mereka berjumpa doktor. Sekiranya tujuan anda adalah untuk mengurangkan kos yang tidak perlu, sebagai contoh lain, anda mungkin menetapkan matlamat untuk mengurangkan kesilapan pentadbiran dalam pasukan jururawat dengan jumlah atau peratusan tertentu dalam jangka masa tertentu.

Menetapkan Insentif

Bekerja secara langsung dengan pasukan kejururawatan untuk menentukan insentif yang akan anda berikan untuk memenuhi matlamat pasukan. Berkomunikasi secara terbuka dengan mereka untuk menentukan insentif mana yang lebih mereka hargai daripada yang lain dan apa yang mereka percayai merupakan pembahagian ganjaran yang adil di kalangan anggota mereka. Ini dapat memastikan bahawa insentif anda memberikan apa yang benar-benar dikehendaki dan diperlukan oleh jururawat, yang dapat meningkatkan penglibatan dan komitmen mereka terhadap tujuan mereka.

Berkomunikasi Rancangan

Sampaikan rancangan insentif secara terbuka, positif, dan dengan cara yang memberi inspirasi dan dorongan kepada pasukan untuk berusaha sedaya upaya. Jelaskan dengan jelas objektif strategik bahawa insentif dirancang untuk memenuhi dan pentingnya sumbangan jururawat untuk memenuhi objektif yang lebih besar. Tetapkan matlamat pasukan dan hasil yang diinginkan yang berkaitan dengan insentif, dan jelaskan bagaimana anda percaya bahawa matlamat ini dapat dicapai. Komunikasikan ganjaran dengan jelas untuk mencapai matlamat dan cara prestasi akan diukur. Bersikap terbuka terhadap sebarang pertanyaan yang diajukan oleh pasukan, dan bersiaplah untuk menjawab dengan cara yang terbuka dan jujur.

Ulangkaji Pelan Secara Berkala

Menganalisis dan melihat semula program insentif beberapa kali setahun untuk memastikannya menghasilkan hasil yang nyata dan terus menyumbang kepada matlamat strategik organisasi. Sekiranya matlamat anda berubah, atau jika pasukan jururawat memberikan maklum balas bahawa mereka ingin mengubah insentif atau harapan program, bersedia melakukan perubahan yang diperlukan untuk memastikan semua pihak terus mendapat manfaat.