Cara Membuat Graf Perbezaan Serentak di Excel

Persamaan pembezaan adalah persamaan yang mengandungi derivatif. Persamaan digunakan dalam kalkulus untuk menerangkan hubungan antara satu atau lebih pemboleh ubah. Penyelesaian untuk sebarang siri persamaan dapat dijumpai dengan membuat grafik kedua-dua persamaan dan mengetahui di mana mereka bertemu. Persamaan pembezaan serentak tidak berbeza; untuk mencari jalan keluar untuk satu siri persamaan pembezaan, plotkan kedua-dua graf pada paksi xy yang sama. Ini dapat dicapai dalam Excel dengan graf garis.

1

Buka hamparan Excel baru dan kemudian taip "X" ke dalam sel A1. Sekiranya persamaan pembezaan anda mengandungi pemboleh ubah bebas selain X, seperti T, anda boleh memasukkannya ke dalam sel.

2

Taip "DF1" ke dalam sel B1 untuk mewakili persamaan pembezaan 1 dan kemudian ketik "DF2" ke dalam sel C2 untuk mewakili persamaan pembezaan 2.

3

Taipkan nilai untuk pemboleh ubah bebas anda ke lajur A, bermula di sel A2. Contohnya, taip "1" ke dalam sel A2, kemudian taipkan "2" ke dalam sel A3. Terus masukkan seberapa banyak nilai yang sesuai untuk grafik anda. Contohnya, jika anda mengira berapa saat bola diperlukan untuk turun dari 200 kaki, anda mungkin memilih nilai-x antara 1 dan 25.

4

Selesaikan persamaan pembezaan pertama untuk nilai x pertama dan kemudian taipkan penyelesaian ke dalam sel B2. Teruskan menyelesaikan setiap nilai x, masukkan jawapan anda ke sel yang sesuai di lajur B.

5

Selesaikan persamaan pembezaan kedua untuk nilai x pertama dan kemudian taipkan penyelesaian dalam sel C2. Teruskan menyelesaikan setiap nilai x, masukkan jawapan anda ke sel yang sesuai di lajur C.

6

Serlahkan data Excel anda. Untuk menyerlahkan data, klik sel A1 dan kemudian seret kursor ke kanan bawah.

7

Klik tab "Sisipkan" dan kemudian klik anak panah di bawah ikon grafik garis dalam kumpulan carta. Klik ikon graf baris pertama dalam kumpulan untuk membuat carta anda.