Cara Membuat Senarai Semak Ketelitian

Sekiranya perniagaan kecil anda telah berkembang ke tahap di mana anda mempertimbangkan pengembangan dengan memperoleh perniagaan lain, anda perlu mempelajari sebanyak mungkin tentangnya. Cara terbaik untuk memastikan anda tidak mengabaikan perincian, dokumen atau maklumat lain yang penting adalah dengan membuat senarai semak tindakan wajar. Senarai semak ini "merangkumi senarai soalan dan dokumen yang komprehensif" yang diperlukan untuk menjual atau membeli syarikat, menurut "Inc." majalah. Senarai semak ketekunan wajar yang komprehensif akan membantu anda mengesahkan status kewangan syarikat, mengenal pasti sebarang masalah undang-undang yang belum selesai, memastikannya diperakui beroperasi dengan baik oleh setiausaha negara tempatan, dan mendedahkan pelbagai isu lain mengenai operasinya polisi dan prosedur.

1

Kenal pasti dan buat senarai semua bidang yang perlu anda kaji sebelum membuat pemerolehan. Senarai anda harus merangkumi sumber manusia, status kewangan, cukai, lesen dan pendaftaran, masalah undang-undang dan organisasi, serta isu-isu lain atau fungsi operasi yang penting bagi syarikat anda. Anda boleh menggunakan templat yang tersedia dari peguam atau penasihat kewangan anda, atau dari laman web yang berkaitan dengan perniagaan seperti Pentadbiran Perniagaan Kecil. Gunakan templat ini sebagai asas untuk senarai semak ketekunan wajar anda, tambahkan item yang khusus untuk pemerolehan yang anda renungkan.

2

Pecahkan setiap item utama dalam senarai menjadi item yang lebih khusus untuk dikaji, dengan seberapa terperinci yang diperlukan. Berunding dengan pakar subjek untuk memastikan senarai item ulasan anda mencukupi untuk memberi anda gambaran menyeluruh mengenai setiap bidang operasi utama dalam pemerolehan yang berpotensi. Sertakan dalam senarai anda sebarang dokumen, borang atau bahan lain yang perlu anda perolehi untuk menyelesaikan kajian anda. Sebagai contoh, di bawah tajuk "Isu Korporat", anda mungkin menyenaraikan item seperti artikel penggabungan, peraturan syarikat, penyata cukai, buku rekod dan minit mesyuarat, perjanjian pemegang saham dan rekod stok.

3

Buat spreadsheet atau proses penjejakan untuk merakam setiap item ulasan, dokumentasi yang berkaitan dan apa sahaja yang memerlukan tindakan tambahan. Sertakan lajur untuk memeriksa dan tarikh setiap item selesai.