Tujuan Perancangan Penyelenggaraan

Perancangan penyelenggaraan merujuk kepada pembaikan bangunan dan peralatan yang dijadualkan. Walaupun ini adalah amalan penting bagi pengeluar dan syarikat besar, penyelenggaraan berjadual secara tetap sama pentingnya untuk perniagaan kecil. Item yang memerlukan penyelenggaraan berkala termasuk perkakasan dan perisian komputer, serta kenderaan syarikat dan alat dan peralatan mekanikal yang biasa digunakan.

Mengelakkan Penyelenggaraan Tidak Berjadual

Penyelenggaraan yang tidak dijadualkan boleh menanggung kos produktiviti dan wang syarikat. Apabila peralatan mati, pekerja tidak berfungsi dan produk tidak dihasilkan. Tujuan penyelenggaraan yang dirancang adalah untuk mengurangkan kehilangan produktiviti. Atas sebab ini, pemilik perniagaan kecil mesti memerhatikan keadaan peralatan dan bangunan. Mereka juga perlu menentukan sama ada peralatan harus diperbaiki atau sangat lama sehingga perlu diganti. Seboleh-bolehnya, pemilik perniagaan dan perancang penyelenggaraan harus menjadualkan penyelenggaraan dan pembaikan untuk waktu di luar waktu perniagaan biasa, sehingga jadual kerja terganggu sekecil mungkin. Ini hanya dapat dilakukan sekiranya peralatan dipantau dan dijaga sebelum rosak, yang merupakan tujuan penyelenggaraan terancang.