Teknik Pengurusan Penting

Pengurus yang berkesan sering dikatakan bertanggungjawab atas segala-galanya dan tidak ada apa-apa, menggunakan kemahiran mereka untuk membantu pakar lain mencapai tujuan tertentu. Seorang ketua pegawai operasi, misalnya, akan menggunakan pelbagai teknik pengurusan umum untuk mengkoordinasikan usaha personel dalam sumber manusia, perakaunan, pemasaran dan pengeluaran. Memahami teknik pengurusan asas akan membantu anda memimpin jabatan atau menjalankan perniagaan kecil dengan lebih baik.

Penetapan Matlamat

Teknik pengurusan teras bagi mana-mana eksekutif atau ketua jabatan adalah penetapan matlamat yang berkesan. Bagi pemilik dan eksekutif, ini termasuk menetapkan strategi jangka panjang untuk setiap fungsi syarikat, dan juga senarai taktik untuk melaksanakan strategi tersebut. Pasukan pengurusan eksekutif membuat rancangan jangka panjang, termasuk rancangan tahunan dan tiga tahun, dengan syarikat besar merancang lebih jauh lagi. Inilah perbezaan antara pasukan pengurusan yang reaktif dan proaktif. Ketua jabatan menetapkan tujuan untuk kawasan mereka dan menyampaikannya kepada pekerja, termasuk menetapkan hasil dan tarikh akhir yang diharapkan. Penetapan matlamat yang berkesan memerlukan sasaran khusus berdasarkan analisis luaran dan penyelidikan dalaman, dan bukannya pemikiran angan-angan.

Pengurusan Personel

Setiap pekerja harus memahami mengapa dia melakukan kerja yang dilakukannya dan hasil dan faedah yang diharapkan dari kerjanya. Menetapkan jangkaan prestasi untuk jabatan membolehkan mereka menentukan dengan lebih baik bagaimana melaksanakan tugas mereka. Teknik pengurusan sumber manusia yang berkesan merangkumi mengenal pasti keperluan kakitangan yang optimum syarikat, mengisi jawatan dengan orang yang paling berkelayakan, memberi latihan, melakukan ulasan dan memberi maklum balas. Membangunkan pakej faedah dan pampasan yang optimum memerlukan penggunaan anggaran anda untuk menetapkan gaji yang menarik dan mengekalkan orang terbaik yang mungkin.

Berkomunikasi

Komunikasi yang buruk boleh merosakkan syarikat atau mengurangkan potensinya. Pengurus yang berkesan menggunakan pelbagai teknik komunikasi, bahkan melancarkan pesanan berlebihan untuk memastikan pekerja memahami arahan yang diberikan. Teknik komunikasi merangkumi perjumpaan pasukan pengurusan biasa dan kakitangan antara jabatan dan mewujudkan Intranet atau sumber komunikasi pekerja dalaman secara berkala, seperti letupan e-mel atau buletin syarikat. Pengurus yang berkesan mendapatkan maklum balas untuk memastikan bahawa mesej dihantar dengan betul. Ini termasuk meminta pekerja membalas memo dan e-mel dan meminta pekerja mengulangi arahan atau mengesahkan bahawa mereka memahaminya.

Analisis kewangan

Pengurus yang paling berjaya melakukan lebih daripada menetapkan anggaran dan menyemaknya. Sama ada ia digunakan untuk anggaran syarikat, jabatan atau projek, teknik kewangan yang berkesan dapat membantu memaksimumkan prestasi anda. Teknik untuk terus mengikuti gambaran kewangan anda merangkumi membuat penyata aliran tunai, analisis varians anggaran, strategi perkhidmatan hutang, usaha membendung kos, membahagikan perbelanjaan menjadi overhead dan kategori pengeluaran dan melakukan rekonsiliasi penyata bank bulanan.