Apa Yang Dianggap Pengurus Projek Buruk?

Pengurus projek yang berkesan menggunakan kaedah dan alat yang mapan untuk memastikan projek tetap berjalan dan memastikan matlamat tercapai tepat pada waktunya dan sesuai dengan anggaran. Sebilangan orang mempunyai kemampuan semula jadi untuk pengurusan projek, bersama dengan pengurusan masa dan kemahiran organisasi dan kemampuan untuk melihat gambaran besar. Bagi yang lain, bantuan tersedia dalam bentuk latihan mengenai bagaimana menerapkan prinsip pengurusan projek agar projek tidak tergelincir.

Komunikasi

Pengurus projek yang tidak berkesan tidak bekerjasama dengan klien atau pengurus untuk memahami matlamat projek. Mereka tidak bertanya mengenai garis masa, sumber daya, anggaran atau kemungkinan halangan untuk menyelesaikan projek yang berjaya. Mereka lalai untuk menindaklanjuti personel utama yang terlibat dalam projek ini untuk mengetahui tentang masalah atau masalah yang mungkin timbul, dan mereka gagal memberi maklumat kepada klien atau pengurus jika projek tersebut tidak berjalan lancar kerana penyakit, kelewatan pengeluaran atau faktor lain.

Kekurangan Organisasi

Pengurus projek yang buruk tidak mempertimbangkan semua faktor yang mungkin mempengaruhi projek. Mereka juga tidak menggunakan format pengurusan projek atau alat perisian untuk membantu mengatur peringkat projek dan menghadapi masalah dalam mengatur konsep dalam urutan logik. Oleh kerana mereka tidak dapat melihat gambaran besarnya, pengurus tersebut gagal mempertimbangkan faktor pengurangan ketika merancang rancangan projek. Mereka kekurangan kemahiran mengurus masa yang diperlukan untuk memastikan projek tetap berjalan dan gagal memantau projek pada tahap kritikal dalam kitaran hayat projek.

Kurang Komitmen

Pengurus projek yang tidak berkesan tidak mengambil alih projek atau berkomitmen untuk menyelesaikannya sehingga berjaya disiapkan. Kerana kurangnya minat dan motivasi, mereka tidak mengawasi garis masa projek atau campur tangan untuk mencegah proyek tergelincir. Mereka gagal mengembangkan rancangan kontinjensi sekiranya berlaku masalah dan tidak berusaha mencari penyelesaian kreatif.

Kurang pengetahuan

Pengurus projek yang buruk kekurangan pengetahuan dan latihan yang diperlukan untuk memasukkan semua aspek pengurusan projek ke dalam rancangan mereka. Ini merangkumi pemahaman mengenai perakaunan asas, bagaimana memperhitungkan kos ke dalam projek dan pemboleh ubah rantaian bekalan seperti pengeluaran, pengedaran dan inventori. Mereka tidak menyedari perkara yang boleh mempengaruhi kualiti, seperti kaedah pengeluaran, perubahan pembekal atau kekurangan latihan. Pengurus sebegini tidak memahami kemungkinan kesan sumber manusia pada garis masa, pengeluaran dan kualiti. Mereka tidak mengetahui prinsip pengurusan risiko atau bagaimana menggabungkan semua pemboleh ubah ke dalam projek dan menyelaraskannya dengan tujuan perniagaan.