Objektif Mengadakan Persidangan Jualan

Pasukan penjualan syarikat dianggap kunci kejayaannya, menurut Anderson-Sabourin Consulting. Anggota tenaga penjualan perniagaan kecil harus termotivasi, berdasarkan perkembangan terbaru dalam industri produk mereka, dididik dalam teknik penjualan terkini dan terhubung dengan baik dalam industri produk mereka dan industri pinggirannya untuk menunjukkan prestasi yang optimum. Objektif untuk mengadakan persidangan penjualan mesti berkisar pada tema utama dan tujuan untuk memberi tenaga penjualan semua alat yang diperlukannya untuk melakukan tugasnya pada level setinggi mungkin. Oleh itu, objektif untuk mengadakan persidangan penjualan adalah untuk memotivasi dan mengenali, memberi maklumat, mendidik dan menghubungkan anggota staf penjualan secara keseluruhan.

Kenali dan beri motivasi

Kenali pemain berprestasi tinggi dan biarkan mereka bersinar, baik sebagai ganjaran untuk mencapai tahap kejayaan mereka dan sebagai insentif kepada orang lain untuk bekerja untuk mencapai status yang sama dalam organisasi. Motivasi tenaga penjualan dengan menunjukkan kepada mereka apa yang dapat dilakukannya dengan memberikan contoh kehidupan nyata dalam bentuk prestasi terbaiknya. Berikan insentif untuk membuat semua orang dalam tenaga penjualan ingin mencapai tonggak penjualan dan memperoleh pengiktirafan yang sama.

Maklumkan

Maklumkan tenaga penjualan mengenai keadaan perindustriannya sekarang. Kemukakan maklumat mengenai perkembangan produk dan teknologi baru, pelanggan baru dan berpotensi serta persaingan baru. Kemukakan kedudukan syarikat mengenai setiap topik dan pendekatan proaktif yang diterima oleh organisasi sebagai tindak balas. Ini meletakkan seluruh tenaga penjualan pada halaman yang sama dan memberitahu semua orang tentang bagaimana organisasi ingin menangani masalah ini hingga tahun fiskal berikutnya.

Mendidik

Mendidik tenaga penjualan mengenai teknik, pendekatan dan demonstrasi penjualan baru yang diterapkan oleh organisasi. Tunjukkan kepada semua orang bagaimana melaksanakan pendekatan baru untuk menjual produk organisasi dan memberikan contoh produk baru sehingga anggota pasukan penjualan dapat membiasakan diri dengan mereka.

Rangkaian

Sediakan masa dan aktiviti untuk anggota pasukan jualan untuk saling berkomunikasi. Rangkaian mendorong pertukaran idea yang banyak dan mendorong sekumpulan tenaga penjualan yang berbeza dari segi geografi untuk mengembangkan struktur sokongan mereka sendiri dalam organisasi yang lebih besar. Dalam struktur sokongan ini, orang-orang menolong diri mereka sendiri dengan bergantung pada rakan sejawatnya ketika timbul pertanyaan dan keraguan mengenai teknik penjualan, produk dan juga pengembangan kerjaya.