Kelebihan Menilai Tahap Kerja Berpasukan

Setiap perniagaan kecil perlu menilai penggunaan sumber manusia yang terbaik. Walaupun sebilangan orang berkembang bekerja secara individu, yang lain berprestasi lebih baik dalam persekitaran pasukan. Agar pasukan mempunyai keberkesanan, setiap anggota pasukan harus menyumbang dengan menawarkan idea, berkongsi tanggungjawab dan bekerja dengan maklum balas dari ahli pasukan lain. Perniagaan kecil juga perlu menilai hasil pasukan untuk menentukan keberkesanan pasukan dalam memenuhi matlamat syarikat.

Penilaian

Untuk mengukur produktiviti pasukan, perniagaan kecil perlu terus menilai hasil usaha pasukan. Sebelum mengambil langkah-langkah untuk menilai kerja berpasukan, Anda harus menetapkan satu set kriteria yang dapat mengukur usaha pasukan berdasarkan proyek. Kriteria ini perlu mempunyai kesahan, ketelusan, keadilan dan ketepatan masa. Dengan menggunakan kriteria yang sama untuk menilai semua pasukan, anda dapat menilai pasukan mana yang lebih baik pada tahap yang diinginkan.

Pasukan Berkesan

Keberkesanan mana-mana pasukan bergantung kepada ahli kumpulan. Oleh itu, kriteria penting dalam membentuk pasukan adalah mencari ahli yang bersedia bekerja dan berkembang dalam konsep kerja berpasukan. Seiring dengan mempunyai anggota individu yang akan menyumbang kepada kejayaan pasukan, pasukan yang berkesan mempunyai pemahaman yang jelas mengenai matlamatnya dan tanggungjawab pasukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, pasukan yang berkesan mempunyai sistem yang memungkinkan perbincangan dan kritikan untuk meningkatkan pasukan. Kumpulan dapat belajar dari pengalaman mereka dan melaksanakan proses tinjauan untuk memperbaiki dan berkembang pada masa akan datang.

Kepentingan Individu

Apabila peranan yang ditentukan untuk setiap anggota pasukan tidak ada, pasukan secara keseluruhan dapat menderita. Walaupun perniagaan kecil biasanya menilai pasukan secara keseluruhan, peranan yang dimainkan oleh setiap anggota akhirnya membantu menentukan kejayaan pasukan. Sekiranya pasukan tidak mempunyai sistem yang membolehkan ahli individu menyuarakan pendapat atau idea, konsep pasukan tidak akan berjaya. Satu pasukan harus menilai idea yang dikemukakan oleh setiap anggota untuk menentukan sama ada idea itu mempunyai daya maju mengenai projek yang sedang dijalankan. Pasukan menjadi tidak berkesan apabila ahli bercakap lebih banyak daripada yang mereka dengar.

Kepentingan Kepimpinan

Walaupun perniagaan kecil menerapkan konsep pasukan tanpa peranan kepimpinan, individu tertentu dalam pasukan akan selalu memikul peranan kepemimpinan. Semasa menilai kerja berpasukan, anda harus menilai peranan kepemimpinan dalam pasukan dan memastikan bahawa kepemimpinan memberi kesan positif kepada pasukan. Kepemimpinan yang kuat dapat membantu menjadikan pasukan dalam perniagaan kecil lebih berkesan dengan memberi arahan kepada pasukan.