Surat Syor untuk Pekerja Terbaik Tahun Ini

Karyawan tahun ini adalah pencapaian yang dapat meningkatkan pengiktirafan pekerja dalam syarikat dan cara yang berkesan untuk menunjukkan bahawa syarikat memberi perhatian kepada pekerja yang melampaui apa yang diminta. Saranan pekerja tahun ini adalah dokumen profesional yang direka untuk mengetengahkan etika kerja dan sifat yang dirasakan oleh syarikat sebagai contoh pekerja yang ideal. Surat cadangan yang ditulis dengan baik dapat membantu anda mengenali dan memberi penghargaan kepada pekerja di syarikat anda yang merangkumi kualiti ini.

Tujuan

Surat cadangan untuk pekerja tahun ini digunakan dalam sebuah syarikat untuk mencalonkan pekerja untuk mendapat saranan yang lebih besar dalam sebuah syarikat. Di dalam sebuah syarikat, beberapa jabatan mungkin mempunyai pencalonan sendiri. Surat cadangan itu ditujukan kepada CEO atau dewan pengarah dan harus dianggap sebagai promosi penjualan yang dirancang untuk mendorong pemilihan pencalonan Anda untuk karyawan tahun ini.

Format dan Panjang

Surat rekomendasi harus ditujukan kepada pihak yang sesuai dan ditulis dalam format perenggan blok. Panjang yang sesuai adalah satu atau dua halaman yang ditulis dengan huruf besar yang memfokuskan pada calon, pencapaian dan kualiti.

Kandungan

Surat cadangan biasanya dibahagikan kepada bahagian-bahagian yang merangkumi sebab-sebab tertentu pekerja adalah calon yang baik untuk pekerja tahun ini. Bahagian ini merangkumi perenggan pembuka yang menunjukkan siapa calon dan mengapa calon itu dicalonkan untuk pekerja tahun ini; bio pendek yang menyenaraikan kelayakan calon, pendidikan dan aktiviti yang relevan di luar persekitaran kerja yang menguatkan alasan anda mengesyorkan calon; dan ringkasan model peranan yang menerangkan mengapa anda merasakan calon ini akan menjadi teladan yang baik untuk pekerja lain. Ringkasan adalah peluang anda untuk mengukuhkan cadangan anda dengan menyatakan tujuan calon anda di dalam syarikat.

Manfaat pekerja

Memperolehi pengiktirafan pekerja tahun boleh menjadi kaedah yang berkesan untuk diperhatikan oleh jabatan lain dalam syarikat besar. Ini boleh menghasilkan peluang yang mungkin tidak tersedia tanpa pengiktirafan tersebut. Surat cadangan dari pihak atasan memberitahu orang lain di dalam syarikat bahawa anda adalah pekerja yang boleh dipercayai dengan tujuan dan cita-cita sesuai dengan pernyataan misi syarikat itu sendiri. Karyawan tahun ini adalah pekerja yang menunjukkan sifat dan etika kerja yang dicari oleh syarikat, jadi surat cadangan boleh menjadi pencapaian kerjaya yang akan meningkatkan kerjaya anda. Ia juga kelihatan baik pada resume.