Peranan & Tanggungjawab Lembaga Pengarah untuk Organisasi Bukan Untung

Organisasi bukan untung melayani komuniti mereka dengan satu atau lebih cara. Lazimnya, perniagaan ini memfokuskan kepada penyebab sosial yang memerlukan perhatian di kawasan mereka, seperti haiwan liar, keluarga yang memerlukan, wanita yang dipukul. Untuk mendapatkan status bebas cukai dari Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, perniagaan bukan untung mesti mempunyai tiga atau lebih orang yang berbeza yang berkhidmat di dewan pengarah. Para pengarah ini mempunyai peranan dan tanggungjawab yang membantu perniagaan bukan untung menyelesaikan misinya yang dinyatakan.

Pengumpulan Wang

Peranan lembaga pengarah organisasi bukan untung yang paling penting adalah mengumpulkan dana untuk digunakan dalam menjayakan misi perniagaan. Acara pengumpulan dana dan sumbangan merangkumi sebahagian besar pendapatan untuk organisasi bukan untung. Anggota dewan mesti menggunakan hubungan perniagaan dan sosial mereka untuk membina minat terhadap organisasi dan usahanya. Mereka kemudian dapat mengumpulkan sumbangan besar dari penyokong ini, meminta tajaan dan merekrut ahli baru. Sebagai tambahan, anggota dewan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai tujuan mereka melalui pelbagai saluran pemasaran dan juga meningkatkan pendaftaran acara.

Mengawasi Program

Ahli lembaga mengawasi program yang berkaitan dengan organisasi bukan untung. Kakitangan organisasi menjalankan operasi program setiap hari, tetapi anggota dewan menjalankan pengawasan fidusiari. Mereka mesti melindungi dana dan aset perniagaan bukan untung dengan memastikan penggunaannya betul. Mereka memantau keberkesanan program organisasi dan menentukan sama ada program tersebut sesuai dengan tujuan utama yang disokong oleh organisasi.

Pilih Ketua Eksekutif

Lembaga mesti memilih ketua eksekutif yang sesuai, menggambarkan tanggungjawab ketua eksekutif dan menilai prestasinya secara berkala. Mereka harus mendukung ketua eksekutif secara moral dan profesional untuk meningkatkan usahanya untuk mencapai tujuan sosial dan perniagaan syarikat.

Perancangan strategik

Lembaga membuat dan mengemas kini secara berkala rancangan strategik untuk melaksanakan matlamat organisasi. Kakitangan kemudian membuat rancangan pelaksanaan berdasarkan strategi ini. Semasa mengemas kini rancangan strategik, lembaga akan menggunakan pelbagai data sejarah untuk menentukan elemen rancangan apa yang berfungsi dengan baik untuk organisasi dan menyesuaikan komponen yang tidak berfungsi dengan baik.

Integriti Undang-undang Dan Etika

Anggota dewan mempunyai tanggungjawab fidusiari untuk memastikan organisasi mengikuti standard undang-undang dan etika untuk perniagaan secara umum dan yang unik untuk organisasi bukan untung. Integriti dan amalan perniagaan yang mantap akan meningkatkan imej masyarakat organisasi dan berusaha untuk mencapai tujuannya.

Penglibatan Dedikasi

Untuk menjalankan peranan dan tanggungjawab mereka dengan betul, semua anggota dewan dan ketua eksekutif harus memberikan komitmen untuk terlibat dalam tahap operasi organisasi setiap hari. Tempat duduk dalam dewan perniagaan bukan untung memerlukan dedikasi dan semangat sebenar untuk tujuan. Tidak seperti kedudukan anggota dewan di beberapa organisasi untung, ahli lembaga bukan untung bekerja setiap hari, kadang-kadang selama berjam-jam, untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dan kesannya terhadap sebab-sebab sosial yang ingin mereka maju.