Cara Menulis Slogan

Slogan, walaupun sedikit kurang penting daripada nama perniagaan anda, memainkan peranan penting dalam mewujudkan imej perniagaan anda. Slogan yang berjaya mempunyai tiga kualiti: Mudah diingat, membangkitkan imej perniagaan anda dan berbeza dengan slogan pesaing. Slogan yang kuat membantu orang mengingati perniagaan anda dan memberikan penjelasan ringkas kepada pelanggan baru mengenai perniagaan anda. Ini juga membantu memisahkan anda dari pesaing anda.

1

Tangkap perniagaan anda dalam satu frasa atau ayat untuk menekankan tujuan utamanya. Sebagai contoh, andaikan anda menjalankan kedai bekalan tayar dan tujuan anda adalah menjual pelbagai jenis tayar terbesar di daerah ini. Salah satu idea permulaan anda untuk slogan adalah "Anda tidak akan mendapat pilihan yang lebih besar di tempat lain."

2

Soroti sesuatu yang tidak biasa mengenai perniagaan anda atau sesuatu yang tidak standard pada pesaing anda yang lain. Ikutilah dengan slogan permulaan anda Contohnya, andaikan anda menjalankan kedai tayar dan anda memutar tayar dalam masa lima minit atau kurang. Anda boleh menyemak semula slogan permulaan anda dengan mengatakan "Kami menawarkan pilihan dan putaran tayar lima minit terbesar."

3

Semak semula slogan anda untuk menjadikannya menarik. Kuncinya adalah mengedit slogan anda supaya mudah, senang diingat dan mencipta imej yang kuat untuk perniagaan anda. Sebagai contoh, "Pilihan besar, jaminan putaran lima minit dan perkhidmatan hebat." Lebih menarik daripada "Kami menawarkan pilihan tayar dan putaran tayar lima minit terbesar." Ia lebih halus.