Cara Melumpuhkan Resit Pulangan pada Mesej Baca BlackBerry

Beberapa pengguna BlackBerry kesal dengan permintaan penerimaan baca di e-mel. Telefon BlackBerry anda memberi anda pilihan untuk mematikan resit membaca pada mesej masuk dan keluar. Anda boleh menetapkan pilihan secara bebas, jadi BlackBerry anda boleh meminta resit yang dibaca tetapi tidak menerimanya, atau sebaliknya. Sekiranya BlackBerry anda disambungkan ke BlackBerry Enterprise Server, pentadbir Enterprise boleh mematikan penerimaannya.

1

Sentuh atau klik ikon "Mesej" di skrin utama BlackBerry.

2

Tekan butang menu logo BlackBerry dan pilih "Pilihan."

3

Buka "Tetapan E-mel" dan cari bidang "Perkhidmatan Mesej".

4

Tetapkan "Kirim Resit Baca" untuk dinonaktifkan untuk mematikan penghantaran resit baca dari BlackBerry anda. Tetapkan bidang "Konfirmasi Baca" untuk dilumpuhkan untuk mematikan permintaan penerimaan terbaca.

5

Tekan butang logo BlackBerry dan pilih "Simpan."