Cara Membuat Catatan Baik dalam Mesyuarat Perniagaan

Dasar baru, perubahan pada dasar yang ada dan pengumuman penting yang melengkapkan mesyuarat perniagaan kecil biasa. Perbincangan mengenai tujuan dan proses sering membawa kepada pertukaran idea dan penyelesaian secara terbuka, menjadikan nota sukar diambil paling baik bagi mereka yang tidak bersedia. Alat berguna untuk rujukan dan rujukan masa depan, nota mesyuarat menyediakan catatan topik yang dibincangkan semasa pertemuan pasukan dan syarikat. Untuk membuat catatan yang baik pada pertemuan perniagaan memerlukan perhatian yang teliti terhadap perincian dan persiapan yang mencukupi.

1

Pilih teknik untuk mencatat. Garis besar dan peta minda mewakili beberapa pilihan yang ada untuk mencatat dengan cekap. Garis besar meletakkan topik utama perjumpaan di sebelah kiri halaman sambil memberi petunjuk khusus dan titik perbincangan yang berkaitan dengan topik itu. Peta minda menggunakan isyarat visual untuk menghubungkan pemikiran, perbincangan dan idea. Lukis peta minda dengan mengelilingi atau menggunakan penyerlah untuk mewarnai tajuk topik utama. Sambungkan nota ke topik dengan melukis garis padanya. Sejauh ini, letakkan nota tambahan mengenai hubungan antara topik utama dan nota.

2

Siapkan dengan betul. Kaji semula agenda mesyuarat lebih awal. Berdasarkan kaedah mencatat pilihan anda, sediakan draf garis besar atau peta minda. Dari agenda, senaraikan perkara-perkara utama, termasuk nama penyampai dan kedudukannya. Tulis tarikh, masa dan lokasi perjumpaan di bahagian atas halaman.

3

Beri perhatian. Semasa perjumpaan, berusaha untuk mencatat maklumat penting. Jangan cuba mencatat setiap perkataan. Letakkan tanda tanya di sebelah kawasan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, dan selidiki konsepnya lebih jauh jika perlu selepas mesyuarat. Apabila ruang terbuka untuk soalan, ikuti catatan anda dan masukkan maklumat berguna yang anda dengar.

4

Kaji semula nota. Selepas perjumpaan, jelaskan konsep dan topik yang memerlukan penyelidikan tambahan. Tambahkan nota tambahan berdasarkan ingatan anda, dan ikuti dengan penyampai mengenai maklumat lain yang diperlukan untuk memastikan pemahaman tentang bahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut.