Cara Mengira Aliran Tunai Tidak Beroperasi Tambahan

Aliran tunai adalah perubahan jumlah wang tunai yang dimiliki oleh perniagaan. Syarikat harus menyediakan penyata aliran tunai tahunan yang menerangkan perubahan ini, sama ada disebabkan oleh aktiviti operasi atau transaksi yang tidak beroperasi. Syarikat yang dipegang secara terbuka mesti memasukkan penyata aliran tunai dalam laporan tahunan mereka.

Tunai dan Aliran Tunai

Aliran tunai mungkin aliran masuk atau aliran keluar. Aliran masuk menambah jumlah wang tunai yang dimiliki syarikat. Aliran keluar adalah aktiviti atau transaksi yang mengurangkan wang tunai yang ada. Terdapat tiga jenis aliran tunai. Yang pertama adalah aliran tunai yang berasal dari operasi syarikat. Aliran tunai operasi ini ditentukan dengan menyesuaikan pendapatan bersih syarikat untuk faktor seperti dividen yang dibayar. Dua jenis aliran tunai selebihnya berasal dari aktiviti tidak beroperasi.

Aktiviti Pelaburan

Aktiviti pelaburan menghasilkan satu bentuk aliran tunai yang tidak beroperasi. Apabila firma membeli aset seperti peralatan, sekuriti atau harta tanah, ini akan mengurangkan wang tunai yang ada dan oleh itu merupakan aliran keluar. Aliran masuk tunai berlaku apabila syarikat menjual salah satu aset ini. Untuk tujuan mengira aliran tunai yang tidak beroperasi, lihat penyata aliran tunai syarikat. Catat aktiviti pelaburan yang menghasilkan aliran masuk dan aliran keluar tunai.

Aktiviti Pembiayaan

Jenis aliran tunai lain yang tidak beroperasi adalah hasil daripada aktiviti pembiayaan. Salah satu jenis aktiviti pembiayaan adalah menjual saham. Syarikat juga mengumpulkan wang walaupun meminjam dengan mengambil pinjaman dan menjual bon. Urus niaga ini menghasilkan aliran masuk tunai. Aliran keluar berlaku apabila syarikat membayar pinjaman atau terbitan bon. Sekiranya syarikat membeli semula stok yang dijualnya sebelumnya, ini juga mengakibatkan aliran keluar tunai. Sekiranya anda mengira aliran tunai yang tidak beroperasi, catat jumlah untuk transaksi pembiayaan aliran masuk dan aliran keluar yang disenaraikan di penyata aliran tunai.

Pengiraan

Pengiraan sebenar aliran tunai yang tidak beroperasi sangat mudah. Tambah semua aliran masuk pelaburan dan pembiayaan tunai. Lakukan perkara yang sama untuk semua aliran keluar. Kurangkan jumlah aliran keluar tunai dari jumlah aliran masuk. Sekiranya jawapannya positif, firma itu mempunyai peningkatan tunai yang tinggi dari sumber yang tidak beroperasi. Jumlah negatif bermaksud aktiviti tidak beroperasi menghasilkan penurunan tunai yang ada. Pelabur memerhatikan aliran tunai kerana syarikat yang kekurangan wang tunai mungkin tidak mempunyai cukup wang untuk memenuhi kewajipan semasa dan dengan itu menimbulkan risiko yang lebih besar sebagai pelaburan daripada syarikat yang mempunyai simpanan tunai yang mencukupi.