Sistem Inventori & Pesanan Kerja

Sistem inventori dan pesanan kerja membolehkan perniagaan mengekalkan kawalan rekod inventori dan pesanan kerja untuk organisasi. Organisasi sederhana dan besar dan entiti kerajaan biasanya menggunakan sistem ini. Biasanya, apabila organisasi bertambah besar, kawalan inventori dan kerja yang berkaitan dengan pengurusan inventori meningkat secara eksponen. Melaksanakan sistem yang mempermudah proses ini dapat menjadikan organisasi lebih produktif dan menguntungkan dengan meningkatkan kecekapan masa, pengurusan kerja, perakaunan dan kawalan inventori.

Bagaimana ia berfungsi

Tidak semua perniagaan dapat menggunakan sistem inventori dan pesanan kerja yang sama, kerana setiap industri memerlukan perisian yang sesuai yang dirancang untuk memenuhi keperluan khusus industri tersebut. Sistem inventori dan pesanan kerja membolehkan perniagaan mengesan aset tetap dengan lebih baik dengan mengesan pesanan kerja dan mengawal pesanan modal kerja dan memindahkan pesanan tersebut ke akaun yang betul. Sistem ini juga akan mengesan kos projek dan inventori yang berkaitan dengan projek tertentu, termasuk pesanan pembelian bahan langsung.

Masa

Pengurusan masa yang berkesan dapat meningkatkan operasi perniagaan di setiap industri. Menawarkan produk atau perkhidmatan memerlukan pelaksanaan jadual waktu yang berkesan dalam organisasi mana pun. Pembuatan barang dan penghantaran barang tepat pada masanya juga memerlukan pengurusan masa yang betul. Untuk mengukur kecekapan organisasi dalam menguruskan masa, organisasi harus menjawab beberapa soalan asas. Soalan-soalan ini merangkumi bila organisasi akan menghasilkan dan menghantar produk dan status proses ini. Sistem inventori dan pesanan kerja dapat membantu perniagaan untuk memantau status proses dan menguruskan masa dengan berkesan.

Pengurusan Kerja

Organisasi yang besar mesti mengesan pesanan kerja yang berbeza dan status pesanan kerja ini dengan kerap. Sistem inventori dan pesanan kerja juga dapat membantu organisasi untuk mengesan pesanan kerja dan kakitangan yang diperlukan untuk menyelesaikan fungsi pekerjaan yang berbeza dari pengurus projek hingga pekerja harian. Selain itu, perisian ini membantu organisasi untuk memberikan tanggungjawab untuk projek, memesan bekalan dan membenarkan perbelanjaan untuk menyelesaikan sesuatu projek.

Kawalan inventori

Sistem pengurusan inventori dan kerja juga dapat membantu organisasi membuat proses mencari dan menguruskan inventori di dalam organisasi. Ciri utama sistem jenis ini adalah keupayaan untuk mendapatkan maklumat mengenai jumlah produk yang diperlukan untuk projek tertentu. Semasa projek berjalan, pengisian semula inventori ini menjadi fungsi sistem ini. Sistem kawalan kerja inventori yang tidak berkesan, sebaliknya, boleh mengakibatkan kelewatan dan kehilangan modal untuk perniagaan.