Bagaimana Memulakan Perniagaan Kecil Secara Beretika

Memulakan perniagaan yang beretika biasanya melibatkan memasukkan maklumat mengenai nilai teras anda ke dalam rancangan perniagaan anda. Semasa anda mengatur dan menyusun perniagaan anda, sediakan kod etika yang merangkumi piawaian untuk menjalankan perniagaan di syarikat anda. Dengan mengembangkan dasar dan prosedur untuk melatih kakitangan anda, anda memastikan bahawa pekerja menyedari bahawa mereka secara peribadi bertanggungjawab terhadap tindakan mereka.

1

Dokumentasikan niat anda untuk memastikan budaya etika dan kepatuhan di syarikat anda. Rancangan perniagaan anda biasanya merangkumi ringkasan eksekutif, analisis pasaran, struktur syarikat, keterangan produk, strategi pemasaran dan penyata kewangan. Di bahagian struktur syarikat, terangkan bagaimana anda berhasrat untuk mengatur struktur pemerintahan anda. Sebagai contoh, berikan tanggungjawab untuk menguruskan privasi dan perlindungan data kepada eksekutif kanan anda. Bentuk pasukan untuk mengkaji masalah pematuhan peraturan.

2

Tulis dokumen kod etika. Mulakan dengan menerangkan tujuan dokumen. Sebagai contoh, nyatakan bahawa dokumen anda menyenaraikan keperluan dan juga panduan untuk berkelakuan etika dalam pekerjaan. Gariskan cita-cita syarikat anda. Senaraikan peraturan asas. Terangkan bagaimana anda ingin menguatkuasakan peraturan ini. Menetapkan peranan dan tanggungjawab untuk menangani masalah. Pekerja harus didorong untuk bertanya dan mengenal pasti masalah tanpa tindakan balas.

3

Buat polisi dan prosedur. Sebagai contoh, kembangkan dasar untuk menangani konflik kepentingan, rasuah dan rasuah yang mungkin berlaku semasa operasi perniagaan anda. Menilai risiko dan mengembangkan rancangan mitigasi untuk menangani masalah yang mungkin timbul semasa anda memulakan syarikat di industri anda. Menetapkan standard bahawa semua kerja mesti dijalankan dengan mematuhi undang-undang dan etika.

4

Kaji kod etika dan dokumen lain yang berkaitan dengan pemimpin utama syarikat anda. Pastikan masing-masing mengesahkan dokumen sebelum menerbitkannya. Pemimpin harus bertindak sebagai contoh yang baik untuk seluruh organisasi. Minta input dari pekerja terpilih di setiap peringkat di syarikat anda.

5

Sebarkan dokumen anda kepada semua pekerja. Contohnya, terbitkan di laman web intranet syarikat anda. Mengumumkan ketersediaannya dalam buletin syarikat. Buat bahan latihan, seperti kajian kes, untuk menunjukkan kepada pekerja bagaimana menerapkan polisi dan prosedur. Buat latihan main peranan untuk menolong pekerja anda berlatih bagaimana bertindak balas terhadap situasi sukar. Bantu pekerja anda membuat keputusan yang bijak dengan mendorong mereka untuk memikirkan kesan tindakan mereka sebelum membuat pilihan.

6

Kaji semula kod etika anda setiap tahun. Kemas kini jika perlu untuk memasukkan undang-undang baru atau semakan semula dasar. Untuk memulakan perniagaan secara beretika, menjaga nilai, memastikan kepercayaan dan rasa hormat untuk semua dan menuntut integriti dari semua orang untuk membolehkan syarikat anda mencapai hasil yang menguntungkan dan berterusan.