Apakah Kaedah Berbeza untuk Mempersembahkan Projek Sebagai Pelaburan yang Baik untuk Syarikat?

Pemilik perniagaan kecil sering memerlukan lebih daripada sekadar wang mereka sendiri sebelum mereka membuka pintu atau memilih untuk mengembangkannya. Pelabur swasta atau institusi kewangan yang ditubuhkan ingin mengetahui mengapa mereka harus membiayai idea orang lain. Cara umum untuk mempresentasikan proyek adalah melalui rencana bisnis yang merangkumi gambaran umum, strategi untuk pelaksanaan dan data keuangan yang diproyeksikan. Nilai kini bersih dan kadar pulangan dalaman adalah dua kaedah popular untuk menunjukkan sama ada projek akan menjadi pelaburan yang baik. Kaedah yang biasa tetapi kurang berkesan adalah indeks keuntungan.

Data Bukan Kewangan

Penjelasan mengenai apa yang diperlukan oleh projek adalah sama pentingnya dengan hasil kewangan yang diharapkan. Pelabur ingin melihat bahawa pemilik perniagaan mempunyai rancangan yang difikirkan dengan baik, termasuk kemungkinan. Rancangan yang menyeluruh harus merangkumi siapa yang akan mendapat manfaat projek, potensi sekatan jalan raya dan alasan pelaksanaannya. Sebilangan pelabur terutamanya terpengaruh dengan idea projek dan prinsipnya. Sebagai contoh, sebilangan pelabur menyokong projek berdasarkan nilai sosial mereka. Contoh projek dengan nilai sosial ialah pembinaan tempat tinggal yang baru.

Nilai Kini Bersih

Sebilangan besar pelabur ingin mengetahui bahawa mereka akan mendapat sesuatu sebagai balasan. Sekurang-kurangnya, mereka perlu mengetahui sama ada pelaburan akan masuk akal dari segi kewangan. Nilai sekarang bersih adalah pengiraan yang menunjukkan nilai masa kini jangkaan pendapatan projek ditolak kos awalnya. Pendapatan masa depan didiskaunkan mengikut kadar pulangan yang boleh diterima. Nilai kini bersih positif bermaksud bahawa projek akan menghasilkan wang. Nilai kini bersih yang lebih tinggi cenderung menjadi petunjuk keuntungan yang kuat.

Kadar Pulangan Dalaman

Kadar pulangan dalaman adalah pengiraan yang berkesan, kerana menunjukkan kadar pulangan projek apabila nilai sekarang bersih adalah sifar. Daripada mengetahui nilai sekarang projek pada kadar yang telah ditentukan, kaedah ini menunjukkan kadar yang akan ada pada titik pulang modal. Unjuran pendapatan tinggi cenderung sesuai dengan kadar pulangan yang lebih tinggi. Beberapa pelabur mempunyai kadar pulangan minimum dalam fikiran. Mereka akan menolak untuk meminjamkan wang kepada inisiatif yang tidak mungkin menghasilkan kadar ini.

Indeks Keuntungan

Indeks keuntungan membahagikan nilai sekarang dari jangkaan pendapatan masa depan projek dengan pelaburan awalnya. Menurut indeks, projek yang mempunyai perhitungan lebih besar dari satu adalah pelaburan yang baik. Sekiranya projek itu mempunyai pengiraan kurang dari satu, itu tidak masuk akal dari segi kewangan. Pengiraan indeks keuntungan yang lebih tinggi bermaksud pulangan yang lebih tinggi. Projek yang mempunyai pengiraan indeks yang kuat - seperti dua atau tiga - akan menjadi pesaing untuk dolar pelabur.