Peranan untuk Mempekerjakan Projek Gudang Data

Gudang data adalah subkumpulan data organisasi yang hanya mengandungi maklumat penting yang menyokong matlamat strategik. Ini sering disimpan sebagai data mentah yang telah disusun dengan cara yang memungkinkan pengambilan dan analisis cepat. Membangun gudang data adalah tugas yang rumit dan terlibat, dengan kerumitan yang berkaitan secara langsung dengan ukuran organisasi dan jumlah data yang harus dikendalikan. Pasukan projek gudang data harus dikendalikan dengan profesional yang mengetahui organisasi dan datanya.

Pengurus projek

Pengurus projek mesti mempunyai kemahiran dan pengalaman pengurusan projek, dan mempunyai beberapa tanggungjawab. Pengurus projek bertanggungjawab untuk anggaran projek dan pasukan. Dia juga mesti berada di atas skop projek dan mesti menguruskannya mengikut jadual projek. Peranan ini juga bertanggungjawab untuk menghilangkan sekatan jalan bagi pasukan projek dan memastikan bahawa mereka mempunyai apa yang perlu mereka lakukan. PM juga mesti menyedari risiko terhadap projek tersebut dan memaklumkannya kepada pihak pengurusan. Akhirnya, PM mesti berkomunikasi secara berkala dengan pihak pengurusan mengenai status projek.

Pakar Perniagaan

Pakar perniagaan berperanan dalam perundingan mengenai projek tersebut, menganalisis keperluan perniagaan dan dokumentasi yang ada. Dia juga boleh membina kes ujian untuk pasukan pembangunan. Adalah penting bahawa pakar perniagaan mempunyai pengalaman yang signifikan dengan data syarikat dan pemahaman yang kukuh tentang cara syarikat menggunakan aset maklumatnya.

Arkitek Teknikal

Peranan ini diperlukan sekiranya PM tidak mempunyai kemahiran teknikal untuk menyediakan aspek kepemimpinan ini. TA mesti mempunyai pemahaman mengenai perniagaan dan mesti dapat menerjemahkan pengetahuan perniagaan kepada keperluan teknikal. Dia mungkin berperanan sebagai pembantu PM, dan juga bertanggung jawab untuk mengembangkan rancangan dan hasil projek teknikal. Seorang arkitek teknikal dengan pengalaman sebelumnya dalam projek serupa dapat membuktikan kelebihan sebenarnya. Peranan ini juga boleh disebut sebagai pemimpin projek teknikal.

Pemaju

Pembangun sebenarnya membuat gudang data dari data yang ada serta alat untuk melakukan pengekstrakan dan analisis data. Pasukan ini mesti memahami platform sistem operasi tertentu di mana gudang data akan berada dan berfungsi. Mereka mesti dapat memetakan sistem operasi dan memuat data dari sistem tersebut. Selain itu, ahli pasukan mesti dapat menggosok data dan mengujinya. Pembangun juga mesti menyediakan dokumentasi untuk semua yang mereka kembangkan.

Pentadbir Pangkalan Data

DBA atau pakar gudang data mesti mempunyai pengetahuan luas mengenai teknologi dan prinsip gudang data. Peranannya adalah untuk membina model gudang data dan kes ujian reka bentuk untuk memastikan kesahihan data. Pakar juga mesti memberikan sokongan teknikal dan perniagaan kepada pemaju gudang data. Akhirnya, DBA mesti menjaga gudang data untuk memastikan ketersediaan dan kegunaan gudang.