Analisis dan Strategi Industri

Semua perniagaan kecil mesti menganalisis industri atau pasaran mereka untuk menentukan kekuatan persaingan. Sebuah syarikat juga mesti memahami peraturan pemerintah yang mempengaruhi industrinya. Setelah syarikat menganalisis industrinya, ia dapat menerapkan strategi pemasaran dan iklan yang dirancang untuk menghindari persaingan. Prosedur untuk analisis dan strategi Industri dapat meliputi penelitian sekunder dan primer, analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman), kajian ATU (kesedaran, percubaan dan penggunaan) dan segmentasi pasar.

Penyelidikan Sekunder

Langkah pertama dalam analisis dan strategi industri sering mengumpulkan maklumat penyelidikan sekunder. Maklumat ini biasanya diperoleh melalui sumber penyelidikan sekunder seperti Kumpulan NPD dan Nielsen. Maklumat penyelidikan sekunder merangkumi data seperti pangsa pasar, yang merupakan peratusan penjualan yang dimiliki setiap pesaing daripada jumlah penjualan di industri. Maklumat penyelidikan sekunder juga merangkumi maklumat mengenai produk, strategi dan promosi yang kompetitif. Setelah syarikat memahami kedudukannya di pasaran dengan lebih baik, syarikat boleh mula merancang bagaimana harga terbaik, promosi dan pengedaran produknya.

Analisis SWOT

Dalam analisis SWOT, sebuah syarikat akan melihat faktor dalaman tertentu, termasuk kekuatan dan kelemahannya, berbanding dengan pesaingnya, menurut QuickMBA.com. Oleh itu, syarikat dapat menentukan di mana ia mempunyai kelebihan daya saing, kemudian memanfaatkan kelebihan tersebut dengan memanfaatkan peluang tertentu. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat mempunyai rangkaian pengedaran yang kuat, syarikat itu mungkin dapat mengedarkan produknya di pasaran baru dengan lebih baik. Strategi ini memungkinkan syarikat meningkatkan penjualan dan keuntungannya.

Penyelidikan Utama

Analisis dan strategi industri juga merangkumi penyelidikan utama, iaitu maklumat yang diperoleh melalui tinjauan melalui telefon, surat atau Internet. Tujuan penyelidikan utama adalah untuk melakukan kajian pelanggan yang lebih mendalam, yang dapat membantu syarikat mengembangkan produk yang diperlukan oleh pelanggannya dengan lebih baik. Sebagai contoh, jika syarikat mengetahui bahawa pelanggan mahukan ciri tambahan pada produk tertentu, strateginya adalah dengan menambahkan ciri tersebut. Memberikan apa yang mereka mahukan kepada pelanggan juga dapat membantu syarikat meningkatkan penjualan dan keuntungan.

Pengajian ATU

Kajian ATU adalah tinjauan telefon yang lebih komprehensif. Ia dirancang untuk mengukur kesedaran iklan dan jenama syarikat berbanding pesaing utama. Selain itu, syarikat dapat menentukan bagaimana pelanggan syarikat dan pesaing menilainya dari segi kualiti, perkhidmatan, harga, nilai dan banyak pemboleh ubah lain. Kajian ATU dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berkaitan dengan produk, harga, promosi atau pengedaran.

Segmentasi pasaran

Segmentasi pasaran adalah proses mengkaji pelanggan mana yang kemungkinan besar menggunakan produk syarikat. Sebagai contoh, pelanggan utama boleh mempunyai pelbagai ciri demografi atau tingkah laku. Ciri demografi merangkumi jantina, umur, pendapatan dan pendidikan. Ciri-ciri tingkah laku merangkumi, misalnya, seberapa sering orang membeli produk, dan sama ada pengguna ringan atau berat. Setelah syarikat menentukan ciri-ciri pelanggannya, syarikat dapat menargetkannya dengan lebih baik melalui iklan.