Perakaunan Langkah demi Langkah untuk Perniagaan Kecil

Pemilik perniagaan kecil memikul pelbagai tanggungjawab yang ditangani oleh jabatan khusus di syarikat yang lebih besar. Perakaunan sering menjadi salah satu fungsi ini, terutama pada fasa permulaan. Walaupun perakaunan mungkin kelihatan menakutkan pada mulanya, mengambil langkah perakaunan perniagaan kecil dapat membantu mempermudah prosesnya, memastikan kewangan syarikat anda diurus dan dipantau dengan berkesan.

1

Sediakan akaun syarikat anda. Pilih kaedah perakaunan yang akan anda gunakan - sama ada anda akan menggunakan wang tunai atau asas akruan, dan sama ada anda akan menggunakan sistem kemasukan tunggal atau dua kali ganda. Tentukan kitaran perakaunan anda; mulakan tahun fiskal anda pada 1 Januari] atau tentukan tarikh mula tahun fiskal anda sendiri.

2

Kumpulkan semua dokumentasi kewangan dari semua cawangan syarikat, dan kumpulkan semua dokumen di jabatan perakaunan tepat pada masanya dan secara berkala. Dokumen kewangan merangkumi apa-apa yang mencatat aliran masuk atau aliran keluar tunai, aset atau liabiliti. Contohnya termasuk resit penjualan, invois pembekal, penyata akaun kad kredit, slip pembayaran balik dan kaset daftar tunai.

3

Catat semua urus niaga syarikat, menggunakan maklumat dari dokumen kewangan anda, dalam akaun syarikat. Kirimkan semua penjualan ke akaun pendapatan, dan semua aliran keluar tunai ke akaun perbelanjaan, misalnya. Kemas kini rekod belum terima dan hutang akaun dengan menggunakan maklumat penjualan dan penyata akaun kredit anda.

4

Selaraskan akaun dalaman dengan rekod luaran secara berkala. Bandingkan rekod anda dengan penyata bank, rekod pembekal dan hasil audit kewangan untuk memastikan sistem perakaunan anda tetap tepat.

5

Kumpulkan penyata kewangan secara berkala untuk pemberi pinjaman, pelabur atau pihak berkuasa kerajaan jika anda adalah perniagaan gabungan. Buat kunci kira-kira, penyata pendapatan dan penyata aliran tunai untuk mengumpulkan data dalam sistem perakaunan anda dan mengemukakannya dengan cara yang memudahkan pembuatan keputusan strategik. Gunakan pakej perisian perakaunan perniagaan kecil, seperti Buku Pantas, untuk membantu anda mengatur akaun anda, kerana pakej ini dapat menyusun dan mencetak penyata kewangan dengan cepat untuk anda.

6

Kumpulkan laporan dalaman untuk diri sendiri dan pengurus anda, dan lakukan analisis nisbah pada item penyata kewangan untuk mendapatkan gambaran mengenai prestasi sebenar syarikat anda. Anda boleh membuat laporan mengenai hampir semua aspek kewangan anda. Contohnya termasuk laporan yang menunjukkan tren dalam nisbah hutang terhadap aset dan laporan yang mendedahkan bidang operasi kos mana yang meningkat pada kadar tertinggi.

Hitung nisbah kewangan pada item penyata pendapatan dengan membandingkan kunci kira-kira dan item penyata pendapatan antara satu sama lain (Lihat Sumber).