Cara Menguruskan Buku Semak

Sama ada anda menggunakan perisian pengurusan wang atau kertas dan pensil, menguruskan buku cek anda adalah mustahak untuk mengawal aliran tunai dan mengetahui status kewangan anda. Walaupun anda pandai mengawasi akaun cek anda di kepala, anda harus mencatat setiap perbelanjaan, pengeluaran, deposit dan bayaran yang mempengaruhi baki akaun anda. Lupa untuk mencatat walaupun satu pengeluaran ATM larut malam dan ia dapat membuang keseluruhan aliran tunai anda untuk bulan tersebut. Dengan mencatat semua yang ada dalam daftar buku cek anda dan menggabungkannya dengan penyata bank bulanan anda, anda dapat memastikan akaun anda terkini.

1

Catat setiap cek yang anda tulis untuk membeli atau membayar bil. Tuliskan nombor cek, tarikh, nama penerima pembayaran dan jumlahnya dalam daftar cek anda semasa anda menulis cek untuk memastikan anda tidak mengabaikan perbelanjaan.

2

Simpan semua penerimaan dari pengeluaran ATM. Catat ini dalam daftar cek anda secepat mungkin setelah setiap pengeluaran. Tulis tarikh dan jumlah wang tunai yang dikeluarkan; jangan lupa untuk memasukkan sebarang bayaran yang dikenakan oleh bank anda atau pemilik ATM yang anda gunakan.

3

Catat semua pembayaran bil automatik atau pengeluaran lain sebagai debit di daftar cek anda. Adalah mudah untuk melupakan jumlah keluar ini, kerana anda tidak secara aktif menulis cek setiap bulan untuk pembayaran.

4

Tambahkan deposit yang anda terima. Catatan dalam cek anda mendaftar tarikh dan jumlah yang diterima. Ingatlah untuk merekod cek deposit langsung dari majikan anda atau sumber lain.

5

Bandingkan notasi daftar cek anda dengan penyata akaun cek bulanan terperinci dari bank anda. Lakukan ini setiap bulan apabila anda menerima penyata. Pastikan ia merangkumi setiap pengeluaran dan deposit yang telah anda catat dalam daftar anda. Tambahkan sebarang yuran bank yang tertera pada penyata ke dalam daftar cek anda untuk memastikan anda memperhitungkannya. Item dalam penyata bank harus menghasilkan baki yang sama seperti yang anda miliki di daftar cek anda, kurang dari cek yang anda tulis yang belum dibersihkan. Sekiranya terdapat perbezaan, periksa semula matematik anda. Sekiranya masalah masih ada, hubungi bank anda untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut.

6

Masukkan data dalam daftar buku cek ke dalam program pengurusan wang berasaskan komputer anda, jika anda memilih untuk menggunakannya, setiap minggu atau bulanan. Kebanyakan program perakaunan sederhana akan membandingkan item dalam daftar dengan versi elektronik penyata bank anda untuk melakukan penyesuaian bulanan.