Prosedur Audit Tenaga

Audit tenaga adalah prosedur untuk menilai bagaimana perniagaan anda menggunakan tenaga dan mengenal pasti cara untuk meningkatkan kecekapan dan menjimatkan wang. Audit khas memerlukan pengumpulan data sejarah mengenai kos dan penggunaan untuk semua sumber tenaga, perbandingan dengan penanda aras dan pengenalpastian peluang untuk penambahbaikan dan potensi penyelesaian. Prosedur audit dapat diulang setelah melaksanakan proyek penjimatan tenaga untuk memastikan apakah penjimatan yang dimaksudkan telah dicapai.

Tentukan Skop

Tentukan apa tujuan audit dan apa harapan anda untuk laporan akhir. Adakah ini menjadi gambaran keseluruhan, atau adakah anda mengharapkan analisis terperinci penggunaan tenaga per widget? Tetapkan had dengan menentukan skop audit. Sebagai contoh, di kilang pembuatan anda boleh menghadkan ruang lingkup hanya di kawasan pejabat atau salah satu barisan pembuatan sahaja. Skop yang lebih luas boleh merangkumi keseluruhan kilang pembuatan.

Kumpulkan dan Analisis Data

Sebelum memutuskan apa yang perlu diperbaiki, ukur keadaan yang ada dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Buat inventori jenis tenaga yang digunakan oleh perniagaan anda, dan tempat penggunaannya. Kumpulkan semua invois dan data penggunaan tenaga untuk tahun lalu dan kumpulkan dalam spreadsheet. Analisis data untuk trend penggunaan dari masa ke masa dan cari corak.

Bandingkan dengan Tanda Aras

Tanda aras amalan terbaik telah diterbitkan untuk industri tertentu. Bandingkan prestasi tenaga perniagaan anda dengan penanda aras ini untuk menentukan apakah ada ruang untuk diperbaiki Anda boleh memilih untuk menetapkan sasaran baru dan berusaha mencapai sasaran tersebut dengan membuat perubahan dalam penggunaan tenaga anda.

Kenal pasti dan Laksanakan Peluang

Peluang penjimatan tenaga dapat ditangani dengan perubahan teknologi atau proses. Perubahan teknologi termasuk menggantikan mesin lama dengan peralatan yang cekap tenaga dan meningkatkan penebat pada loji fizikal. Perubahan proses termasuk mengubah jadual pengeluaran sehingga lebih banyak elektrik digunakan pada waktu permintaan di luar puncak. Lihat apa yang telah dilakukan oleh perniagaan lain seperti anda dan bandingkan hasilnya. Setelah penambahbaikan dilakukan, audit harus diulang untuk mengesahkan penjimatan tenaga dan mengenal pasti peluang selanjutnya.