Pematuhan RCRA

Akta Pemuliharaan dan Pemulihan Sumber, atau RCRA, tahun 1976 mengubah Undang-Undang Pelupusan Sisa Pepejal yang ada untuk memasukkan peraturan tentang sampah berbahaya. Perubahan Sisa Berbahaya dan Pepejal tahun 1984 menambah peruntukan RCRA untuk mengatur tangki simpanan bawah tanah yang mengandungi bahan kimia atau produk petroleum tertentu. Objektif pengurusan sampah RCRA adalah untuk mengurangkan sisa, menjimatkan tenaga dan sumber semula jadi dan melindungi kesihatan awam dan persekitaran. Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS, atau EPA, menguatkuasakan peruntukan RCRA dan memberi kuasa kepada 46 negara, pada tahun 2012, untuk melaksanakan peruntukan khusus akta tersebut. EPA menyediakan alat, maklumat dan peraturan yang santai untuk membantu perniagaan kecil mematuhi peraturan RCRA .

Sisa Berbahaya

Subtitel C dari RCRA mengatur pengurusan sisa berbahaya dari penjanaannya hingga pembuangan. Perniagaan mesti mematuhi ketentuan jika menghasilkan, menyimpan, merawat, mengangkut atau membuang tiga jenis sisa berbahaya. Sisa yang disenaraikan, yang merupakan bahan buangan berbahaya yang termasuk dalam senarai berkod EPA, merangkumi pelarut, bahan kimia dan sisa lain yang dihasilkan dari aktiviti industri. Sampah yang disenaraikan juga merangkumi sisa dari loji rawatan atau penapisan dan jenis bahan kimia komersial yang tidak digunakan yang akan dibuang. Sisa sisa berbahaya merangkumi bahan-bahan yang mempunyai ciri-ciri sisa berbahaya, seperti kakisan, kebakaran, keracunan atau kereaktifan. Sisa berbahaya sejagat merangkumi barang seperti bateri, mentol, racun perosak dan peralatan seperti termostat yang mengandungi merkuri.Beberapa perniagaan kecil, seperti kedai runcit atau kedai pembaikan, biasanya menghasilkan sampah universal. Ketentuan RCRA menerapkan peraturan yang lebih ketat untuk sampah akut, yang membawa maut kepada manusia dalam dos kecil, dan sisa campuran, yang mengandung bahan radioaktif.

Sisa Tidak Berbahaya atau Pepejal

Subtitle D dari RCRA mendefinisikan sisa pepejal sebagai sampah atau sampah yang pepejal, separa pepejal, cair atau gas. Sisa pepejal merangkumi enapcemar dari loji rawatan air dan sisa gas dari aktiviti industri atau pertanian. Sisa pepejal perbandaran merangkumi sampah atau sampah yang dihasilkan dari aktiviti kediaman, komuniti dan komersial biasa. Sisa industri, yang biasanya dikumpulkan oleh syarikat pengurusan sisa sektor swasta, merangkumi banyak jenis bahan tidak berbahaya yang dihasilkan dari pengeluaran barang dan produk. Sisa industri merangkumi bahan-bahan yang dibuang dari aktiviti pembinaan dan pembongkaran, sisa perubatan dan sisa khas, seperti minyak mentah dan sisa perlombongan.

Pematuhan Sisa Berbahaya

RCRA mengandungi keperluan yang berbeza untuk penjana, pengangkut dan kemudahan rawatan, penyimpanan dan pelupusan sisa berbahaya, atau TSDF. Penjana terlebih dahulu mengukur kuantiti sisa berbahaya yang dihasilkannya, yang menentukan sama ada perniagaan perlu memohon nombor pengenalan EPA. Kuantiti itu juga menentukan sama ada generator mesti memenuhi syarat lain, seperti latihan pekerja, had pengumpulan dan peraturan pengangkutan. RCRA menghendaki pengangkut mendapatkan nombor pengenalan EPA dan menggunakan sistem manifes yang memerlukan penggunaan borang yang disetujui EPA untuk mendokumentasikan pengangkutan sisa berbahaya. Pengangkut juga harus mematuhi ketentuan dan peraturan pembersihan sampah yang dikuatkuasakan oleh Departemen Perhubungan AS untuk pengangkutan sampah berbahaya.TSDF mesti memohon kepada EPA atau ke negara-negara yang diberi kuasa EPA untuk izin untuk mengoperasikan kemudahan dan mematuhi peruntukan untuk mengembangkan rancangan kecemasan dan mengekalkan sumber kewangan untuk mengendalikan kemudahan dan rancangan kecemasan.

Alat dan Sumber Perniagaan Kecil

EPA menyediakan beberapa penerbitan RCRA dalam Fokus untuk perniagaan kecil. Penerbitan ini ditujukan untuk industri tertentu, seperti mesin cuci kering, penyelenggaraan kenderaan dan pembinaan. Penerbitan membimbing pemilik perniagaan kecil melalui kitaran hidup sisa dan merangkumi jadual untuk membantu pengenalan sisa berbahaya dan keperluan RCRA khusus perniagaan. Penerbitan RCRA dalam Fokus boleh didapati di laman web EPA untuk dimuat turun atau perniagaan boleh memesan penerbitan cetak tanpa sebarang bayaran. EPA juga menyediakan peraturan yang diperkemas untuk sampah sejagat untuk membantu perniagaan kecil dan pengumpul mematuhi lebih mudah. Peraturan sampah sejagat memastikan bahawa jenis sampah ini tertakluk kepada amalan pengumpulan dan kitar semula yang melindungi alam sekitar dan mengurangkan kesan ke tempat pembuangan sampah perbandaran dan kemudahan pengurusan sampah.